Dziś jest niedziela 25 września 2022, dziś są imieniny: Aurelii i Ładysława

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11786972
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Przetarg na sprzedaż mieszkania w Strzeszowie

dodano: 2021-01-18 00:00:00

 

Burmistrz gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony po I przetargu odbytym w dniu 30.10.2020r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 56,10 m2, znajdującego się w budynku 2- rodzinnym, którego udział wynosi 421/1000 w częściach wspólnych (w budynku mieszkalnym i 2-ch budynkach gospodarczych wraz z gruntem dz. nr 202 o pow. 802 m2 - obr. Strzeszów 17, gm. Trzcińsko-Zdrój.

czytaj więcej »

Nieruchomości na sprzedaż

dodano: 2021-01-14 14:29:23

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 463 o powierzchni 0,46 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka, m. Trzcińsko-Zdrój. Działka nr 463 jest niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Czarnołęka sklasyfikowana jest jako dr (droga) o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Kształt działki - w formie wydłużonego wieloboku o regularnych granicach prostokąta. Brak jest infrastruktury technicznej. Konfiguracja terenu jest wyrównana. Działka położona jest wśród gruntów rolnych. Zagospodarowanie terenu jest słabe. Warunki geotechniczne i stosunki wodne działki są korzystne. Nie zaobserwowano ograniczeń i obciążeń. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdrój Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r. w/w nieruchomość oznaczona jest, jako tereny rolne. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 39.500 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100). Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium - 3.950 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 21.01.2021r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg w dniu 26.01.2021 r. działka 463”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcinko-Zdrój. Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

czytaj więcej »

Działka na sprzedaż

dodano: 2020-12-29 09:23:05

 

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po I przetargu odbytym w dniu 02 września 2020r. oraz po II przetargu odbytym w dniu 19.11.2020r. na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej, położonej w Trzcińsku-Zdroju, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00042979/5 i oznaczonej nr działki gruntu 164, obr. geod. nr 4 o powierzchni 2 997 m2 obręb nr 4 Trzcińsko-Zdrój. Nieruchomość zlokalizowana w rejonie ulicy Ceglanej, ok. 750 m od centrum miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Kształt regularny, prostokątny. Dojazd do drogi publicznej - ul. Ceglanej - przez działkę drogową o nawierzchni gruntowej nr dz. 159. Teren jest płaski,  nieużytkowany. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Klasa bonitacyjna gruntów: RIIIa.

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż

dodano: 2020-06-08 10:45:04

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza wykaz działek na sprzedaż: - nieruchomość rolna nr 648/3,649/2 z obrębu Góralice o powierzchni 0,3694 . Cena nieruchomości wynosi 44 050,00 zł . Więcej szczegółów czytaj TUTAJ - nieruchomość rolna nr 648/5 z obrębu Góralice o powierzchni 0,2886 ha. Cena nieruchomości wynosi 35 300,00 zł. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż

dodano: 2020-06-03 10:45:09

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza: - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 1018/4 z obrębu Góralice o powierzchni 0,6600 ha. Cena wywoławcza 57 600,00 zł . Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie KOWR w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 945/3 z obrębu Góralice o powierzchni 0,3300 ha. Cena wywoławcza 16 960,00 zł . Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie KOWR w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 90/1 z obrębu Dobropole o powierzchni 1,0326 ha. Cena wywoławcza 52 080,00 zł . Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie KOWR w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 11/25 z obrębu Góralice o powierzchni 1,2780 ha. Cena wywoławcza 41 000,00 zł . Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie KOWR w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 6 z obrębu Tchórzno o powierzchni 1,5700 ha. Cena wywoławcza 110 400,00 zł . Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie KOWR w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ.

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż

dodano: 2020-05-08 12:11:13

 

Oddział Terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 90/1 z obrębu Dobropole o powierzchni 1,0326. Cena : 65 100,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 133/25 z obrębu Gogolice o powierzchni 0,1976 ha. Cena : 26 700,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 11/25 z obrębu Góralice o powierzchni 1,2780 ha. Cena : 41 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 09.00 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 949/7 z obrębu Góralice o powierzchni 1,1471  ha. Cena : 60 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 14.30 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1018/4 z obrębu Góralice o powierzchni 0,6600 ha. Cena : 72 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 6 z obrębu Tchórzno o powierzchni 1,5700 ha. Cena : 138 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 09.30 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95. Więcej czytaj TUTAJ

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż

dodano: 2020-05-06 09:30:15

 

Odział Terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza:
 przetarg ustny nieograniczony na: działka nr 44 z obrębu Dobropole o powierzchni 0,1800 ha. Cena wywoławcza : 8 080,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95 
- sprzedaż działki nr 12/1 z obrębu Górczyn o powierzchni 0,9757 ha. Cena nieruchomości : 59 500,00  zł. 
- sprzedaży działki nr 44 z obrębu Górczyn o powierzchni 0,5274 ha. Cena nieruchomości : 21 900,00 zł 
 Więcej informacji o powyższych nieruchomościach przeczytasz TUTAJ. 
 

czytaj więcej »

Nieruchomości na sprzedaż z KOWR-u

dodano: 2020-04-16 09:19:02

Oddział Terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży: - działka Nr 134/6 obręb Czarnołęka o powierzchni 0,5592 ha. Cena nieruchomości 586 600,00 zł. Więcej szczegółów TUTAJ. - działka nr 77/1 obręb Stołeczna o powierzchni 0,0600 ha. Cena nieruchomości 4 500,00 zł. Więcej szczegółów TUTAJ. - działka nr 150/5 z obrębu Stołeczna o powierzchni 0,1653 h . Cena nieruchomości 21 400,00 zł . Więcej szczegółów TUTAJ.

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż i do dzierżawy

dodano: 2020-03-26 10:31:55

Oddział Terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza: - przetarg ustny ograniczony na dzierżawę : a) nieruchomości położonej w obrębie Czarnołęka -nr działki 136/4,cz.dz.136/5D o powierzchni 9,9500 ha. Okres dzierżawy -3 lata. Wadium 5 000,00 zł . Wywoławcza wysokość rocznego czynszu wynosi 90,00 dt pszenicy. Przetarg odbędzie się 28.04.2020 r. w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach , ul. Warszawska 95, godz. 9.00. Szczegóły czytaj TUTAJ - przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: b) nieruchomości położonej w obrębie Góralice – nr działki 11/25 o powierzchni 1,2780 ha. Cena wywoławcza wynosi 41 000,00 zł. Wadium 2 100,00 zł Przetarg odbędzie się 28.04.2020 r. w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach , ul. Warszawska 95, godz. 10.00. Szczegóły czytaj TUTAJ c) nieruchomości położonej w obrębie Góralice – nr działki 11/26 o powierzchni 1,9939 ha. Cena wywoławcza wynosi 60 660,00 zł. Wadium 3 100,00 zł Przetarg odbędzie się 28.04.2020 r. w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach , ul. Warszawska 95, godz. 11.00. Szczegóły czytaj TUTAJ.  

ANEKS DO OGŁOSZENIA

czytaj więcej »

Mieszkanie na sprzedaż

dodano: 2020-03-06 08:27:52

Burmistrz Gminy Trzcińsko- Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem innym niż mieszkalny (gospodarczy). dz. nr 66/3 o pow. 1.721 m2, położonej w Gogolice, m. Trzcińsko-Zdrój o charakterze zabudowy mieszkaniowej. Szczegóły ogłoszenia czytaj TUTAJ.

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż

dodano: 2020-03-02 14:50:51

Oddział terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej : - działka Nr 44 z obrębu Dobropole o powierzchni 0,1800 ha. Cena wywoławcza 8 080,00 zł (wadium 1 600,00 zł ). Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie KOWR w Pyrzycach. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - działka 90/1 z obrębu Dobropole o powierzchni 1,0326 ha. Cena wywoławcza 65 100,00 zł (Wadium 13 000,00 zł . Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie KOWR w Pyrzycach. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - działka nr 1018/4 z obrębu Góralice o powierzchni 0,6600 ha. Cena wywoławcza 72 000,00 zł (wadium 14 400,00 zł ). Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie KOWR w Pyrzycach. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - działka nr 945/3 z obrębu Góralice o powierzchni 0,3300 ha. Cena wywoławcza 21 200,00 zł (wadium 4 200,00 zł). Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie KOWR w Pyrzycach. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ. - działka 133/25 z obrębu Gogolice o powierzchni 0,1976 ha. Cena wywoławcza 26 700,00 (wadium 5 300,00 zł). Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie KOWR w Pyrzycach. Więcej szczegółów czytaj TUTAJ.

czytaj więcej »

Działka na sprzedaż

dodano: 2020-02-19 14:42:04

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/5 o powierzchni 1.237m2, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych. Działka nr 212/5 jest niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej - działka nr ewid. 212/1, w pobliżu drogi krajowej nr 26 Chojna - Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz, o nawierzchni asfaltowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT 23%. Wadium - 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 18.03.2020 r. Więcej szczegółów TUTAJ.

czytaj więcej »

Działki KOWR-u na sprzedaż

dodano: 2020-02-13 09:47:38

Oddział Terenowy w Szczecinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr 6 w obrębie Tchórzno, o powierzchni 1,5700 ha. Cena wywoławcza 138 000,00 zł (wadium 27 600,00 zł). Więcej szczegółów TUTAJ. - nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka 949/7 w obrębie Góralice, o powierzchni 1,1471 ha. Cena wywoławcza 60 000,00 zł (wadium 12 000,00 zł). Więcej szczegółów TUTAJ.

czytaj więcej »

Działki z zasobów KOWR-u na sprzedaż i do dzierżawy

dodano: 2020-02-07 08:51:23

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości rolnych: Na sprzedaż: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 4/12 , 4/13 w obrębie Chełm Górny o powierzchni ogólnej 0,3787 ha. Cena nieruchomości 45 150,00 zł. Szczegóły TUTAJ. Nieruchomość rolna niezabudowana, działka nr 133/25 obręb Gogolice o powierzchni 0,1976 ha. Cena nieruchomości wynosi 26 700,00 zł. Szczegóły TUTAJ. Nieruchomość rolna niezabudowana, działka nr 945/4 w obrębie Góralice o powierzchni ogólnej 0,3300 ha. Cena nieruchomości wynosi 21 200,00 zł . Szczegóły TUTAJ. Nieruchomość rolna niezabudowana, działka nr 1018/4 obręb Góralice o powierzchni 0,6600 ha. Cena nieruchomości wynosi 72 000,00 zł. Szczegóły TUTAJ. Do dzierżawy: Nieruchomość rolna niezabudowana, działka nr 136/4 wraz z częścią działki ”D” nr 136/5 w obrębie Czarnołęka o łącznej powierzchni 9,9500 ha. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu – 90,00 dt pszenicy. Szczegóły TUTAJ.

czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości z KOWRu na sprzedaż

dodano: 2020-02-04 07:42:27

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości rolnych: Na sprzedaż: Strzeszów: działka nr 134/2 o powierzchni 0,2489 ha, cena wywoławcza 16 900.00 zł. (wadium 3 300.00). Przetarg odbędzie się 18.02.2020 o godz. 12.30 w siedzibie KOWRU w Pyrzycach, ul. Warszawska 95. Szczegóły ogłoszenia czytaj - TUTAJ. Czarnołęka: działka nr 253/3 o powierzchni 0,0600 ha. Cena wywoławcza 4 400,00 zł (wadium 800 zł). Przetarg odbędzie się 18.02.2020 o godz. 12.00 w siedzibie KOWRU w Pyrzycach, ul. Warszawska 95. Szczegóły ogłoszenia czytaj - TUTAJ. Dobropole : działka nr 44 o powierzchni 0,1800 ha. Cena wywoławcza 10 100,00 zł (wadium 2 000). Przetarg odbędzie się 18.02.2020 o godz. 11.30 w siedzibie KOWRU w Pyrzycach, ul. Warszawska 95. Szczegóły ogłoszenia czytaj - TUTAJ.

czytaj więcej »

Działka na sprzedaż - ul. Cmentarna

dodano: 2019-07-09 12:18:49

 

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Trzcińsku-Zdroju, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066420/6 i oznaczonej 93/20 o powierzchni 0,0284 ha obręb nr 1 Trzcińsko-Zdrój. Działka zlokalizowana jest w rejonie ulicy Cmentarnej, ok. 700 m od centrum miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Kształt regularny, prostokątny. Warunki gruntowo-wodne korzystne. Kształt regularny, prostokątny ze wzniesieniem. Klasa bonitacyjna gruntów: RIII a.

czytaj więcej »

Działka na sprzedaż

dodano: 2019-07-09 00:00:00

 

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej , niezabudowanej ( numer 164), położonej w obrębie nr 4 w Trzcińsku-Zdroju o powierzchni 0,2997 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulicy Ceglanej, ok. 750 m od centrum miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Kształt regularny, prostokątny. Dojazd do drogi publicznej- ul. Ceglanej - przez działkę drogową o nawierzchni gruntowej nr dz. 159.

czytaj więcej »

Działka rolna na sprzedaż

dodano: 2019-07-09 00:00:00

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m.Gogolice, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00025489/8 i oznaczonej nr działki gruntu 81/2 o powierzchni 0,1647 ha obręb Gogolice. Nieruchomość niezabudowana, położona w m.Gogolice przy drodze powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny oraz przy drodze gminnej o nawierzchni szutrowej.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00