Dziś jest sobota 20 stycznia 2018, dziś są imieniny: Fabiana i Sebastiana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6213788
osób

Wyróżnienia

Ogłoszenie

dodano: 2017-10-31 12:24:37

Dnia 23 listopada 2017 roku o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego.

Zmiana nazwy ulicy podyktowana jest zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

czytaj więcej »

Sołectwo Dobropole zrealizowało projekt !

dodano: 2017-10-31 08:04:44

Sołectwo Dobropole, jako jedyne z naszej gminy, zostało laureatem konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”. Projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym w miejscowości Dobropole” otrzymał nagrodę w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z założeniami zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz niezbędne umeblowanie, a pod istniejącą już wiatę przy świetlicy trafiły także trzy nowe stoły biesiadne, służące do organizacji lokalnych imprez. We własnym zakresie mieszkańcy zaś odremontowali lokal.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 2017-10-30 08:57:55

Burmistrz Gminy uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 listopada  2017 roku o godz. 18:00 w  Klasztorne w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości  Klasztorne w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2017-10-20 14:49:00

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW,  ŻE W DNIU 30 października 2017r. /poniedziałek/ GODZ. 14:00  ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ  W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

czytaj więcej »

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

dodano: 2017-10-20 14:32:16

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych, odbędzie się w dniu 26 października 2017r. /czwartek/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu  Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15.

czytaj więcej »

Zapraszamy do TCK na spektakl teatralny "Dziesiona" i "W IMIĘ OJCA I SYNA"

dodano: 2017-10-20 13:51:02

"Dziesiona" - Konrada Dulkowskiego to wypowiedziany bez znieczulenia dramat upadku męskości, której zasady świat współczesny wynaturzył i spotwornił. Rozpisany na głosy bohater zbiorowy spektaklu to dzisiejszy mężczyzna z jakiejś wielkomiejskiej „dzielni”.

czytaj więcej »

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe

dodano: 2017-10-20 07:47:14

Zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno – szkoleniowe pod nazwą:

„Zasady dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa według nowych wytycznych i zarządzeń Dyrektora Generalnego KOWR”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Sekcji Zamiejscowej OT KOWR w Pyrzycach ul. Warszawska 95

27 października 2017 r. o godz. 10.00

czytaj więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2017-10-19 15:29:28

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405),

podaję do publicznej wiadomości informację,

iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023".

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe dot. budowy nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach...

dodano: 2017-10-19 12:17:11

Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego i w związku z tym wydłużony został termin składania ofert do 20 listopada 2017 r.

Nazwa zamówienia: "Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój"


Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz w następujących dokumentach, stanowiących integralną część Zapytania ofertowego.

czytaj więcej »

Informacja o spotkaniu

dodano: 2017-10-19 11:08:41

W dniu 31 października 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie Wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe.

 

czytaj więcej »

ZAWIADOMIENIE

dodano: 2017-10-18 12:25:47

Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju informuje, iż w dniach 17-20/10/2017 r. odbywać się będzie płukanie sieci wodociągowej.
W związku z tym, następnego dnia po płukaniu sieci wodociągowej może wystąpić zjawisko tzw. ,, rdzawej wody”.
 
ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI
    -PRZEPRASZAMY-
 
                           Wróbel Bartłomiej
                            Kierownik Zakładu Komunalnego

czytaj więcej »

Gazyfikacja Gminy Trzcińsko-Zdrój – postęp prac

dodano: 2017-10-18 11:09:51

Od podpisania listu intencyjnego, w marcu tego roku, współpracowaliśmy z Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie przesyłając niezbędne informacje z zebranych ankiet. W efekcie spółka po zapoznaniu się z zebranymi przez nas danymi określiła warunki ekonomiczne budowy gazociągu na terenie gminy oraz sposób jego dystrybucji. Gazyfikacja naszej gminy została zgłoszona jako propozycja do projektu Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Zaznaczamy jednak, że jest to projekt Planu wynikający ze Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa, który będzie rozpatrywany przez władze wyższego szczebla. O tym fakcie zostaliśmy powiadomieni pismem z dnia 10.10.2017 r. To dobra wiadomość, która nas ucieszyła, jednak do pełnego sukcesu musimy poczekać do ostatecznego zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

dodano: 2017-10-17 14:27:00

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

JELCZ-ZASADA L090M 7,8t, rok produkcji 2003r., cena wywoławcza 13.100,00 zł

czytaj więcej »

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

dodano: 2017-10-13 12:57:19

 Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

czytaj więcej »

Dzień Edukacji Narodowej

dodano: 2017-10-12 13:31:03

 

czytaj więcej »

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem!!!

dodano: 2017-10-12 12:55:45

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem na obszarze województwa zachodniopomorskiego silnego wiatru w dniu 12.10.2017 r. od godz. 12:00 do 20:00. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferuje pomoc dla rolników

dodano: 2017-10-10 11:40:49

Producenci poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w lipcu br. takich jak deszczy nawalnych lub gradu, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:

 

czytaj więcej »

Rządowa pomoc dla osób poszkodowanych przez wichurę

dodano: 2017-10-06 11:42:19

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 5-6 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie przypominam Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na taki cel rezerwie budżetu państwa.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00