Dziś jest niedziela 21 kwietnia 2019, dziś są imieniny: Feliksa i Anzelma

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7341336
osób

Wyróżnienia

Sprawozdanie z zajęć podczas ferii zimowych w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Góralicach w roku szkolnym 2018/2019

dodano: 2019-02-20 15:31:07

Zajęcia odbyły  się  w pierwszym tygodniu ferii w wymiarze 3 godzin dziennie, we współpracy z Biblioteką Publiczną w Góralicach.

Uczestnicy zajęć mięli okazję rozwijać swoją wyobraźnię i twórcze myślenie w trakcie zajęć plastycznych wykonując pacynki z papierowych torebek. Pacynki posłużyły do stworzenia teatrzyku.

czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2019-02-20 15:16:11

Przedmiotem zamówienia są zajęcia edukacyjne dla dzieci kształcące kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój” w zakresie warsztatów tanecznych

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2019-02-19 08:37:51

Serdecznie zapraszamy na VI  Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. /piątek/ o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju.

czytaj więcej »

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

dodano: 2019-02-19 07:55:51

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Stałych, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. /piątek/ o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

czytaj więcej »

„Lider Pojezierza” serdecznie zaprasza

dodano: 2019-02-08 08:05:51

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców 13 gmin członkowskich do wzięcia udziału w cyklu 5 wyjazdów studyjnych pn.: „Gdzie w Polsce karmią najlepiej? Cykl wyjazdów studyjnych w poszukiwaniu smaków tradycyjnej kuchni polskiej”

Zadanie obejmuje organizację 5 wyjazdów studyjnych w poszukiwaniu smaków tradycyjnej kuchni polskiej. Planuje się  wyjazdy poza obszar objęty LSR Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" w podziale na następujące smaki: kaszubskie, okolice Chojnic, nadmorskie okolice Słupska, Kujaw okolice Torunia, wielkopolskie okolice Poznania, lubuskie okolice Zielonej Góry.

czytaj więcej »

Ruszają spotkania dla rolników w Zachodniopomorskim

dodano: 2019-02-06 08:17:29

Dyrekcja oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, zapraszają rolników z terenu 10 powiatów województwa Zachodniopomorskiego na spotkania.

Spotkania dla wszystkich zainteresowanych rolników będą dotyczyły „Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie”

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2019-02-06 07:32:50

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zawiadamia, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwał:

 


1) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach;
2) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej;
3) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach;

odbędą się spotkania z Rodzicami, Radą Rodziców, Nauczycielami oraz Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w niżej wymienionych miejscowościach w dniach:

czytaj więcej »

Nabór uzupełniający do placówki wsparcia dziennego w Gminie Trzcińsko - Zdrój

dodano: 2019-02-05 13:42:57

W dniach od 04 lutego do 19 lutego 2019 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie „Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko - Zdrój”. W ramach realizacji projektu funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Młyńskiej 4 w Trzcińsku - Zdroju w formie stacjonarnej. W ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego istnieje możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz członków ich rodzin.

czytaj więcej »

Fotogaleria pierwszy tydzień ferii zimowych w Trzcińskim Centrum Kultury

dodano: 2019-02-04 11:51:37

Na czas ferii Trzcińskie Centrum Kultury przygotowało wiele atrakcji dla najmłodszych min. otwarte zajęcia plastyczne, spotkanie z policjantem i ratownikiem medycznym, dmuchane zamki i zjeżdżalnie oraz wiele innych atrakcji. Poniżej przedstawiamy fotorelację z pierwszego tygodnia ferii.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

dodano: 2019-02-01 15:25:36

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 12 lub przesłać na adres:Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Rynek 12; 74 – 510 Trzcińsko-Zdrój z dopiskiem: "Nabór  na zastępstwo na stanowisko pracy - Asystent rodziny", w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 12:00.

czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2019-02-01 07:47:11

Przedmiotem zamówienia są zajęcia edukacyjne dla dzieci kształcące kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój” w zakresie: warsztatów tanecznych.

czytaj więcej »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

dodano: 2019-01-31 14:28:53

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 2019-01-31 14:06:33

Odbiór odpadów w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy Alei Wolności (za blokami – na terenie przepompowni) odbywa się w każdy
PONIEDZIAŁEK W GODZ. 13-17

czytaj więcej »

Noc w Bibliotece

dodano: 2019-01-28 17:59:03

 

czytaj więcej »

Bezpłatne szkolenia i kursy w Barzkowicach

dodano: 2019-01-28 17:24:32

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w ramach projektu „Fabryka Aktywności Zawodowej" zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia/kursy, m.in. „Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej", „Kucharze", „Dekarze i blacharze budowlani", „Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy". „Mechanicy pojazdów samochodowych", „Murarze i tynkarze", „Piekarze", „Ślusarze", „Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie", „Fryzjerzy", „Cukiernicy".

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

dodano: 2019-01-28 14:10:10

Gmina Trzcińsko-Zdrój, w imieniu której działa Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, na sprzęt komputerowy w postaci komputerów przenośnych.

czytaj więcej »

Konsultacje w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk

dodano: 2019-01-25 19:41:11

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój  na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały Nr III/26/2015 Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i  zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój zarządza się, co następuje:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 zwanego dalej „projektem uchwały". Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

czytaj więcej »

Nowy Płatnik – nie czekaj

dodano: 2019-01-24 14:15:38

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00