Dziś jest czwartek 23 listopada 2017, dziś są imieniny: Klemensa i Amelii

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6108517
osób

Wyróżnienia

Informacja o spotkaniu

dodano: 2017-10-19 11:08:41

W dniu 31 października 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie Wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe.

 

czytaj więcej »

ZAWIADOMIENIE

dodano: 2017-10-18 12:25:47

Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju informuje, iż w dniach 17-20/10/2017 r. odbywać się będzie płukanie sieci wodociągowej.
W związku z tym, następnego dnia po płukaniu sieci wodociągowej może wystąpić zjawisko tzw. ,, rdzawej wody”.
 
ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI
    -PRZEPRASZAMY-
 
                           Wróbel Bartłomiej
                            Kierownik Zakładu Komunalnego

czytaj więcej »

Gazyfikacja Gminy Trzcińsko-Zdrój – postęp prac

dodano: 2017-10-18 11:09:51

Od podpisania listu intencyjnego, w marcu tego roku, współpracowaliśmy z Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie przesyłając niezbędne informacje z zebranych ankiet. W efekcie spółka po zapoznaniu się z zebranymi przez nas danymi określiła warunki ekonomiczne budowy gazociągu na terenie gminy oraz sposób jego dystrybucji. Gazyfikacja naszej gminy została zgłoszona jako propozycja do projektu Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Zaznaczamy jednak, że jest to projekt Planu wynikający ze Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa, który będzie rozpatrywany przez władze wyższego szczebla. O tym fakcie zostaliśmy powiadomieni pismem z dnia 10.10.2017 r. To dobra wiadomość, która nas ucieszyła, jednak do pełnego sukcesu musimy poczekać do ostatecznego zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

dodano: 2017-10-17 14:27:00

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

JELCZ-ZASADA L090M 7,8t, rok produkcji 2003r., cena wywoławcza 13.100,00 zł

czytaj więcej »

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

dodano: 2017-10-13 12:57:19

 Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

czytaj więcej »

Dzień Edukacji Narodowej

dodano: 2017-10-12 13:31:03

 

czytaj więcej »

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem!!!

dodano: 2017-10-12 12:55:45

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem na obszarze województwa zachodniopomorskiego silnego wiatru w dniu 12.10.2017 r. od godz. 12:00 do 20:00. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferuje pomoc dla rolników

dodano: 2017-10-10 11:40:49

Producenci poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w lipcu br. takich jak deszczy nawalnych lub gradu, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:

 

czytaj więcej »

Rządowa pomoc dla osób poszkodowanych przez wichurę

dodano: 2017-10-06 11:42:19

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 5-6 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie przypominam Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na taki cel rezerwie budżetu państwa.

czytaj więcej »

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem!!!

dodano: 2017-10-05 08:53:28

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 05-10-2017 do godz. 20:00 dnia 05-10-2017

Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.


Przebieg: Prognozuje się występowanie silnego porywistego wiatru z kierunków zachodnich wiejącego ze średnią prędkością od 20 do 60 km/h, w porywach osiągającego prędkość od 90 do 100-110 km/h. Nie wyklucza się porywów wiatru o sile do 120 km/h. Nad szczytami górskimi porywy wiatru będą przekraczać 120 km/h. Natomiast na wybrzeżu wiatr będzie wiać umiarkowanie mocno w porywach do 75-80 km/h.

czytaj więcej »

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gogolicach z wizytą w Sejmie

dodano: 2017-10-03 09:17:58

Dzięki inicjatywie i uprzejmości Posła na Sejm Pana Sylwestra Chruszcza w dniu
28 września b.r.  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach (gmina Trzcińsko-Zdrój) mieli możliwość zwiedzić Sejm RP. W trakcie naszej wizyty  w sali obrad Sejmu mogliśmy na żywo słuchać i oglądać pracę marszałka Sejmu oraz posłów podczas przedstawianych postulatów i uzasadnień do projektów ustaw sejmowych.

czytaj więcej »

Biblioteka w Trzcińsku – Zdroju zaprasza na Spotkanie z reportażystą wojennym.

dodano: 2017-10-03 08:25:26

Wojciech Jagielskim, dziennikarz, reportażysta. Relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne przełomu wieków na całym świecie. Debiutował książką Dobre miejsce do umierania, o Zakaukaziu i Kaukazie, potem wydał Modlitwę o deszcz poświęconą Afganistanowi, która uzyskała nominację do Nagrody Literackiej "Nike", oraz Wieże z kamienia  o Czeczenii. Zapraszamy 16 października 2017 r. godz. 18:00.

czytaj więcej »

Koncert "NAD DACHAMI PARYŻA"

dodano: 2017-10-03 08:09:55

 

czytaj więcej »

Dyżury klasyfikatora grzybów zostały wstrzymane

dodano: 2017-09-29 08:57:41

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRYFINIE INFORMUJE, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD URZĘDU DYŻURY KLASYFIKATORA GRZYBÓW W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W GRYFINIE ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2017-09-28 13:59:58

Wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023".

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w odpowiedzi na pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 13 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 14 wrzesień 2017 r.), dotyczące uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023" uprzejmie informuję, co następuje.

czytaj więcej »

Bezpłatne kursy zawodowe

dodano: 2017-09-28 11:38:52

 

czytaj więcej »

Rusza projekt "Deficyty na profity II"

dodano: 2017-09-28 09:27:31

Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

1. są osobami niepracującymi w wieku 18-29 lat,
2. zamieszkują woj. zachodniopomorskie,
3. nie szkolą się i nie uczą się w trybie stacjonarnym a także należą do jednej z poniższych grup tj,
  • kobiet samotnie wychowujących dziecko,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób z obszarów wiejskich lub
  • osób z wykształceniem średnim lub niskim.

czytaj więcej »

Opinia Inspektora Sanitarnego na temat projektu - "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023"

dodano: 2017-09-27 10:21:54

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraża opinię, że dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2017-2023", nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Program rewitalizacji jest dokumentem koncepcyjnym, w którym planuje się proces rewitalizacji/naprawy obszarów dysfunkcyjnych i zdegradowanych. Dokument stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania tego procesu, a jego zapisy są ściśle powiązane z założeniami innych dokumentów strategicznych i planistycznych. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, m.in. poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00