Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, dziś są imieniny: Romana i Romualda

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11630324
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

KIERMASZ CIAST DLA WALCZĄCEJ UKRAINY

dodano: 2022-03-16 15:31:06

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój do czynnego udziału w kiermaszu „RAZEM DLA UKRAINY” , dnia 25 marca 2022 r. (piątek) od godziny 10.00 na Rynku przed Ratuszem w Trzcińsku-Zdroju. Jeśli ktoś z Was chciałby się dołączyć i przygotować ciasto to serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia pod nr tel. 515 805 958 lub osobiście w Bibliotece. Całkowity dochód ze sprzedaży ciast będzie przekazany dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy są rozlokowani w naszej gminie. Warto pomagać dobro wraca !

czytaj więcej »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA- wydawanie skierowań przez OPS Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2022-03-16 11:54:20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju zaprasza mieszkańców Gminy Trzcińsko Zdrój chcących uzyskać żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku -Zdroju, celem uzyskania SKIEROWANIA. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie. Osoby i rodziny spełniające powyższe wymagania mogą zgłaszać się do OPS w Trzcińsku Zdroju w godzinach pracy Ośrodka, tj.: od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek 7.00 – 15.00, z wyłączeniem osób, które korzystają z żywności wydawanej przez księdza parafii Trzcińsko Zdrój.

czytaj więcej »

Koncert Pamięć i Tożsamość 12.03.2020 (Galeria)

dodano: 2022-03-14 16:17:12

 

Dnia 12 stycznia 2022 roku w Bibliotece i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju odbył się koncert pt. „Pamięć i Tożsamość”, dla uczczenia żołnierzy wyklętych, którzy po 1945 roku podjęli walkę o wolną Polskę, nie zgadzając się na okupację ziem polskich przez Armię Czerwoną i NKWD oraz na instalowanie władzy komunistycznej. Na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy BiCK pod kierunkiem Elżbiety i Mariusza Moska. Były to: Studio Piosenki Cogito, zespół Szyk oraz soliści: Kinga Jarosińska, Zuzanna Kujawa, Kacper Koster i Fabian Kiciński. Wystąpił także zespół „Aplauz” ze Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju.

czytaj więcej »

Pomoc dla Ukrainy

dodano: 2022-03-14 08:49:00

 

Szanowni Mieszkańcy, na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego tworzona jest baza lokalowa, w której zakwaterowani mogliby zostać uchodźcy. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc poprzez przyjęcie pod swój dach lub poprzez udostępnienie (innego) posiadanego lokalu mieszkalnego dla osób przybywających z Ukrainy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie faktu pod nr tel. (0-91) 4148 052 lub osobiście w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 6.

czytaj więcej »

Remont sali gimnastycznej w Góralicach zakończony

dodano: 2022-03-11 14:41:35

 

Zakończył się remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Inwestycja objęła demontaż starego parkietu, malowanie ścian, sufitu oraz elementów konstrukcyjnych, a także montaż wykładziny antypoślizgowej z listwami przyściennymi. Wykonawcą była firma DZOSIK – Dariusz Josik z Chojny.

czytaj więcej »

Gminne eliminacje do MKR 2022

dodano: 2022-03-11 14:25:24

 

W piątek 11 marca 2022 r. w Bibliotece i Centrum Kultury w Trzcińsku – Zdroju odbyły się eliminacje gminne do „Małego Konkursu Recytatorskiego”. Do konkursu zgłoszono 11 uczniów ze szkół w naszej gminie. Jury w składzie Pani Teresa Błońska (Kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie) - przewodnicząca komisji konkursowej, Pani Krystyna Leddin (Starszy bibliotekarz Biblioteki Miejskiej w Chojnie) – członek komisji oraz Pani Regina Brzezińska (Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju) – członek komisji, po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu postanowiło wyróżnić 5 osób w następujących kategoriach:

czytaj więcej »

Konkurs wielkanocny "Wielkanoc z tradycją"

dodano: 2022-03-11 09:26:41

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na V wojewódzki konkurs wielkanocny "Wielkanoc z tradycją" w dwóch kategoriach:

  • palma
  • pisanka.

Niezbędne informacje na poniższym plakacie. Regulamin konkursu: https://zodr.pl/.../regulamin_konkursu_wielkanoc_2022.pdf

czytaj więcej »

Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś”

dodano: 2022-03-11 09:18:32

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza IV edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie: – dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego; – działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym; – działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi; – atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

czytaj więcej »

Dzień Sołtysa

dodano: 2022-03-11 08:15:04

 

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój pragnę złożyć podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomiej Wróbel

czytaj więcej »

Spotkanie z NGO

dodano: 2022-03-10 15:55:34

 

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych, mieszkańców gminy, sołtysów, przedstawicieli samorządu na spotkanie animacyjne dotycząc możliwości pozyskania grantów w programie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia Fio w województwie Zachodniopomorskim 2021-2023” , które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni ul. Plac Wolności 1, dnia 15.03.2022 godz.16.00

czytaj więcej »

Doroczny Przegląd Plastyki Myśliborskiej 2022 r.

dodano: 2022-03-10 15:41:39

 

W piątek 4 marca 2022 r. w Galerii „M” Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, odbyło się otwarcie Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej 2022. W tegorocznej wystawie udział wzięło 33 twórców indywidualnych oraz dwie grupy – uczestnicy warsztatów ceramicznych dla dorosłych oraz uczestnicy warsztatów ceramicznych organizowanych dla słuchaczy MUTW. Wśród artystów z całego regionu, było także 5 osób z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Jednym z laureatów został Czesław Trautman. Gratulujemy!. Zapraszamy do zobaczenia wszystkich prac, które będą eksponowane w Myśliborskim Muzeum przy ul. Boh. Warszawy 74, do 15 kwietnia br. w standardowych godzinach otwarcia placówki.

czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2022-03-10 11:19:41

 

Szanowni Mieszkańcy, na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego tworzona jest baza lokalowa, w której zakwaterowani mogliby zostać uchodźcy. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc poprzez przyjęcie pod swój dach lub poprzez udostępnienie (innego) posiadanego lokalu mieszkalnego dla osób przybywających z Ukrainy, powinny dokonać zgłoszenia chęci pomocy w terminie do dnia 11 marca (piątek) do godziny 10:00 pod nr tel. (0-91) 4148 052 lub osobiście w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 6.

czytaj więcej »

Zapraszamy na świąteczny Kiermasz Wielkanocny

dodano: 2022-03-10 08:51:35

 

Serdecznie zapraszamy na Wielkanocny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2022 r. w godz. 12.00-16.00 na Rynku przez Ratuszem w Trzcińsku-Zdroju. Podczas kiermaszu będzie można nabyć ozdoby wielkanocne i wiosenne, ciasta i rękodzieło wykonane przez m.in. wychowanków, rodziców i nauczycieli naszych szkół i przedszkola. Serdecznie zapraszamy także do prezentacji własnych wyrobów oraz prac artystycznych: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Sołectwa oraz osoby indywidualne. BiCK zapewnia namioty, stoły, krzesła oraz nagłośnienie. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 6 kwietnia 2022 r. pod numerem tel. 914148043 lub e-mial: tck@interia.eu

czytaj więcej »

Dotacje dla NGO

dodano: 2022-03-09 13:04:35

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa na rok 2022. Dofinansowanie otrzymały:

czytaj więcej »

Zabytki z gminy Trzcińsko-Zdrój z dofinansowaniem

dodano: 2022-03-09 12:15:07

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ogłosił wyniki naboru zadań, które otrzymały dofinansowania w programie na prace przy zabytkach złożonych do ZWKZ w 2022 r. Z naszej gminy dwa zadania otrzymały dofinansowanie:

  • Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju – 14.000 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie obrazu olejnego na płótnie "Nauczanie Marii".
  • Maldrobud Spółka z o.o. - 20 000,00 zł na odbudowę murów i wieńca w zawalonej części ściany wschodniej pałacu w Dobropolu - kolejny etap prac.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Góralicach otrzymała dofinansowanie z Funduszu Kościelnego MSWiA - 80 000,00 na naprawę zagrożonej zawaleniem ściany północnej zabytkowego kościoła w Stołecznej.

czytaj więcej »

Koncert Sokolniccy Duet

dodano: 2022-03-09 09:15:45

 

Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju serdecznie zaprasza na wspaniały koncert muzyki operowej w wykonaniu Sokolniccy Duet. Najpiękniejsze głosy operowe Polski Agnieszka i Wojciech Sokolniccy wystąpią przed Państwem w sobotę 19 marca 2022 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej BiCK. Wstęp wolny.

czytaj więcej »

Rusza akcja Masz Głos

dodano: 2022-03-08 12:48:47

 

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza grupy nieformalne i organizacje, które chcą we współpracy z lokalnymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na ulepszenie swojej miejscowości do udziału w 16. edycji akcji Masz Głos. Wybrane organizacje otrzymają wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. pomoc ekspertów, porady prawne, szkolenia i możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu.

czytaj więcej »

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

dodano: 2022-03-07 11:25:32

 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzymy wszystkiego co najpiękniejsze, pozytywnego spoglądania w przyszłość oraz realizacji wszystkich zamierzeń w życiu prywatnym i zawodowym.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00