Dziś jest piątek 23 kwietnia 2021, dziś są imieniny: Jerzego i Wojciecha

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
9951915
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Deklaracja źródła ciepła - obowiązek od 1 lipca

dodano: 2021-04-02 13:19:10

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Więcej informacji dostępne jest TUTAJ.

czytaj więcej »

Podziękowanie

dodano: 2021-04-02 10:07:50

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości oraz wzięli udział w uroczystości pogrzebowej ŚP. Kazimierza Wróbla serdecznie dziękuje. Wyrazy wdzięczności kieruje w szczególności do Proboszcza naszej Parafii, Rodziny, Przyjaciół, Delegacji poszczególnych instytucji, Sąsiadów, Rolników. Dziękuje za waszą liczną obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty. Dziękujemy również Zakładowi Pogrzebowemu J.Wojtas za okazaną pomoc i serce. Bartłomiej Wróbel z rodziną

czytaj więcej »

rusza nabór w programie Społecznik

dodano: 2021-04-01 14:54:55

 

Ruszył II nabór wniosków na rok 2021 w ramach Programie Społecznik na lata 2019-2021. Nabór obejmuje dwa filary : Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł) oraz Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe). W dalszym ciągu premiowane będą działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego. Na projekty zarekomendowane przez młodzież zostanie przeznaczone 10% całości budżetu, co pozwoli na dofinansowanie min. 20 projektów ,,młodzieżowych” w ramach I filaru i 5 projektów w ramach II filaru. Łącznie na realizacje pomysłów w ramach dwóch filarów Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 1,3 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie min.200 inicjatyw w ramach I filaru – Mikrodotacje oraz min. 50 inicjatyw w ramach II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. Nabór trwa od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r. Wnioski składamy przy pomocy generatora wniosków na stronie www.witkac.pl . Zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania.

czytaj więcej »

Stop wypalaniom traw

dodano: 2021-04-01 10:27:03

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

czytaj więcej »

Remont drewnianej wieży remizy OSP Góralice

dodano: 2021-04-01 09:29:57

 

Zakończył się remont drewnianej wieży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Góralicach. W ramach prac przeprowadzonych przez lokalną firmę Usługi Ogólnobudowlane Konrad Widziak wymieniono poszycie drewnianej nadbudowy remizy. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego.

czytaj więcej »

Góralice z lotu ptaka

dodano: 2021-04-01 09:00:12

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów - Kwiecień 2021

dodano: 2021-03-31 10:33:52

 

(foto: harmonogram odbioru odpadów - KLIKNIJ NA OBRAZ ABY POWIĘKSZYĆ)

czytaj więcej »

Rusza narodowy spis powszechny

dodano: 2021-03-31 08:16:55

 

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski. Udział w spisie jest obowiązkowy. Zachęcamy do samodzielnego spisania się poprzez formularz internetowy już w pierwszych dniach kwietnia br. Dla osób, które dokonały samospisu planowana jest loteria z możliwością wygrania wartościowych nagród. Formularz spisowy oraz wszystkie najważniejsze informacje o spisie dostępne będą na stronie https://spis.gov.pl/.

czytaj więcej »

Prace przy budowie trasy rowerowej R-20 (Wideo 4k)

dodano: 2021-03-30 15:22:54

Trwają prace przy budowie fragmentu ścieżki rowerowej R20 relacji Trzcińsko-Zdrój-Góralice i dalej w kierunku Myśliborza. Trzcińska firma Rol-Bud przygotowuje grunt pod położenie masy bitumicznej. Zapraszamy do obejrzenia relacji ze stanu przygotowań do budowy nowego fragmentu Trasy Pojezierzy Zachodnich. Tym razem widok od strony miejscowości Góralice w kierunku Trzcińska-Zdroju. Stan z 28 marca 2021 roku. 

czytaj więcej »

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków podpisana

dodano: 2021-03-30 15:16:33

 

W wtorek 30 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju podpisano umowę z firmą Sanbud PHU z Myśliborza, na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Koszt zadania to 7 300 000,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych (RPO) w kwocie 5 026 745 ,75 zł. (85% całości kosztów). Zakończenie prac przewiduje się na wrzesień 2023 roku.

czytaj więcej »

„ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”

dodano: 2021-03-29 14:17:32

 

(foto: plakat programu Zachodniopomorskie Małe skarby )

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo). Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy. Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ.

czytaj więcej »

Wzrost zagrożenia wystąpienia ASF

dodano: 2021-03-26 14:47:21

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje o zwiększonym zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu myśliborskiego, po stwierdzanych kolejnych przypadkach ASF u dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i powiatu gorzowskiego w woj. lubuskim. Zagrożenie zwiększyło się też na skutek rozpoczęcia prac polowych: siewów, nawożenia upraw. Związane jest z poruszaniem się sprzętu rolniczego po polach, łąkach na których w czasie nocy przebywają dziki zarażając go ASF. W związku z powyższym przypominam, że osoby utrzymujące świnie powinny przestrzegać wymogów bioasekuracji gospodarstw, w szczególności CZYSZCZENIA -MYCIA -DEZYNFEKCJI sprzętu wjeżdżającego na teren gospodarstwa po wykonaniu prac polowych, kół i podwozi pojazdów obowiązkowo!!!!.

czytaj więcej »

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków Nr 3/2021/WDWSB

dodano: 2021-03-26 14:39:11

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków, którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020 (LSR). Szczegóły naboru dostępne są >>> TUTAJ<<<<.

czytaj więcej »

III edycja konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021

dodano: 2021-03-26 14:33:24

 

Zachwycająca krajobrazem, ładem przestrzennym i architektonicznym. Jej mieszkańcy dbają o środowisko, a także tworzą aktywną i zintegrowaną społeczność lokalną. Takich wsi na Pomorzu Zachodnim jest wiele. Te najlepsze mają szanse na nagrodę w konkursie marszałka „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi aż 40 tys. zł. Dla jej społeczności to olbrzymie wsparcie finansowe, które pozwoli na zrealizowanie marzeń i inwestycji często do tej pory odkładanych na bliżej nieznaną przyszłość. Za zajęcie drugiego miejsce będzie przysługiwać nagroda w wysokości 30 tys. zł, a ostatnie miejsce na podium to 20 tys. zł. W ramach konkursu wręczone będzie także jedno wyróżnienie, a do nagrodzonej tym tytułem wisi powędruje 10 tys. zł. Łączna pula środków w konkursie wynosi 100 tys. zł. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 9 maja 2021 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Poszczególne sołectwa zgłaszają gminy, z zastrzeżeniem że jedna gmina może wskazać maksymalnie dwa sołectwa.

czytaj więcej »

Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami - konsultacje

dodano: 2021-03-26 14:12:51

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy realizują projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

czytaj więcej »

Darmowa Pomoc Prawna

dodano: 2021-03-26 14:06:06

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Jaką pomoc możesz otrzymać?

czytaj więcej »

Ruszył nabór na granty strażackie

dodano: 2021-03-26 13:51:58

 

Urząd Marszałkowski ogłasza nabory wniosków skierowane do Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego. Dzięki nim strażacy wyremontują remizy, zakupią nowy sprzęt, w tym umundurowanie, ale i będą aktywnie działać na rzecz swoich „małych ojczyzn”. Marszałek na działania skierowane do OSP przeznaczy w tym roku 570 tys. zł z budżetu województwa. Środki te będą rozdysponowane w ramach zadania „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”, podzielonego na dwa nabory.

czytaj więcej »

PCPR poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

dodano: 2021-03-26 13:42:17

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią lub nie mogą otoczyć właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

czytaj więcej »

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

dodano: 2021-03-26 13:23:47

 

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 2021-03-26 12:55:50

W dniu 16 marca 2021 roku Gmina Trzcińsko- Zdrój podpisała porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chojna realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na umożliwieniu mieszkańcom naszej gminy korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie wraz z wymaganą dokumentacją osoba zainteresowana będąca mieszkańcem naszej gminy składa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju. Koszt dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie ponosi w całości Gmina Trzcińsko- Zdrój. Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju pod numerem telefonu 91 4148 419.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00