Dziś jest czwartek 23 listopada 2017, dziś są imieniny: Klemensa i Amelii

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6108521
osób

Wyróżnienia

Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2017-11-10 10:42:46

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza konkurs na stanowisko

SKARBNIKA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

czytaj więcej »

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

dodano: 2017-11-10 09:43:25

czytaj więcej »

Moto Mikołaje 2017

dodano: 2017-11-10 08:31:43

 

czytaj więcej »

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

dodano: 2017-11-10 08:07:37

Ruszyły rozgrywki XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Młodzi piłkarze i piłkarki powalczą nie tylko o występ w finale na stadionie PGE Narodowym, ale także postawią pierwszy, znaczący krok w kierunku gry w biało-czerwonej koszulce. Już 50 zawodników i zawodniczek trafiło z Turnieju do Reprezentacji Polski różnych kategorii wiekowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków

dodano: 2017-11-08 13:04:42

Projekt grantowy pn. „Centra Przedsiębiorczości Lokalnej”

oraz

Działania aktywizujące realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”

 

czytaj więcej »

Zapraszamy na konsultacje społeczne

dodano: 2017-11-08 09:12:00

Władze Gminy Trzcińsko-Zdrój zapraszają na konsultacje społeczne Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, w dniu 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Sali posiedzeń.

czytaj więcej »

Powiadomienie o planowanych wyłączeniach prądu

dodano: 2017-11-08 08:42:20

Informujemy, że w dniach 15-16 listopada 2017 r.  w Trzcińsku - Zdroju Enea planuje kilkugodzinną przerwę dostawy energii elektrycznej. Utrudnienia powstaną ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjno - modernizacyjnych urządzeń energetycznych.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE NA XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2017-11-03 14:04:47

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 6 listopada 2017r. /poniedziałek/ GODZ. 15:00  ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 2017-10-31 12:24:37

Dnia 23 listopada 2017 roku o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego.

Zmiana nazwy ulicy podyktowana jest zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

czytaj więcej »

Sołectwo Dobropole zrealizowało projekt !

dodano: 2017-10-31 08:04:44

Sołectwo Dobropole, jako jedyne z naszej gminy, zostało laureatem konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”. Projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym w miejscowości Dobropole” otrzymał nagrodę w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z założeniami zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz niezbędne umeblowanie, a pod istniejącą już wiatę przy świetlicy trafiły także trzy nowe stoły biesiadne, służące do organizacji lokalnych imprez. We własnym zakresie mieszkańcy zaś odremontowali lokal.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 2017-10-30 08:57:55

Burmistrz Gminy uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 listopada  2017 roku o godz. 18:00 w  Klasztorne w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości  Klasztorne w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2017-10-20 14:49:00

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW,  ŻE W DNIU 30 października 2017r. /poniedziałek/ GODZ. 14:00  ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ  W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

czytaj więcej »

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

dodano: 2017-10-20 14:32:16

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych, odbędzie się w dniu 26 października 2017r. /czwartek/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu  Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15.

czytaj więcej »

Zapraszamy do TCK na spektakl teatralny "Dziesiona" i "W IMIĘ OJCA I SYNA"

dodano: 2017-10-20 13:51:02

"Dziesiona" - Konrada Dulkowskiego to wypowiedziany bez znieczulenia dramat upadku męskości, której zasady świat współczesny wynaturzył i spotwornił. Rozpisany na głosy bohater zbiorowy spektaklu to dzisiejszy mężczyzna z jakiejś wielkomiejskiej „dzielni”.

czytaj więcej »

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe

dodano: 2017-10-20 07:47:14

Zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno – szkoleniowe pod nazwą:

„Zasady dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa według nowych wytycznych i zarządzeń Dyrektora Generalnego KOWR”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Sekcji Zamiejscowej OT KOWR w Pyrzycach ul. Warszawska 95

27 października 2017 r. o godz. 10.00

czytaj więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2017-10-19 15:29:28

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405),

podaję do publicznej wiadomości informację,

iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023".

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe dot. budowy nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach...

dodano: 2017-10-19 12:17:11

Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego i w związku z tym wydłużony został termin składania ofert do 20 listopada 2017 r.

Nazwa zamówienia: "Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój"


Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz w następujących dokumentach, stanowiących integralną część Zapytania ofertowego.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00