Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12008209
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Awanse nauczycielskie

dodano: 2022-08-25 10:44:00

 

Do grona trzcińskich nauczycieli mianowanych dołączyły właśnie Honorata Radecka i Anna Bielawska. Stopień nauczyciela mianowanego jest kolejnym etapem awansu zawodowego pedagogów. Uroczyste ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy systematycznie poszerzają swoją wiedzę oraz odbyli staż, spełnili wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa i pozytywnie przeszli postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania wręczył i ślubowanie odebrał w imieniu organu prowadzącego Burmistrz Bartłomiej Wróbel. Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.

czytaj więcej »

Umowy na "Granty Sołeckie" podpisane

dodano: 2022-08-24 09:30:15

 

We wtorek 23 sierpnia Gminę Trzcińsko-Zdrój odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, którego wizyta miała związek m.in. z podpisanemu umów z tegorocznymi laureatami konkursu „Granty Sołeckie”. Dofinansowanie (w wysokości 15 tys. zł na każdy projekt) pozwoli na realizacje małych inwestycji na terenie dwóch sołectw. W Dobropolu na placu zabaw staną nowe urządzenia zabawowe dla dzieci, a w miejscowości Klasztorne kolejny etap modernizacji przejdzie świetlica sołecka. Współfinansowanie tych dwóch projektów zapewnia także Urząd Miejski.

czytaj więcej »

Można składać wnioski do programu „Posiłek w szkole i w domu”

dodano: 2022-08-24 09:06:20

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju informuje, że przyjmowane są wnioski o pomoc finansową w formie dożywiania dziecka/ dzieci w szkole i w przedszkolu. Do wniosku należy dołączyć: - zaświadczenie potwierdzające dochody i ich wysokość netto ( z wyszczególnieniem kosztów uzyskania przychodów), za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej – aktualne dochody, - rodziny posiadające gospodarstwo rolne , zaświadczenie o wysokości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy, - w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, - aktualne odpisy wyroków sądowych - wysokość świadczeń alimentacyjnych. Z programu „ Posiłek w szkole i w domu” w formie dożywania dziecka w szkole lub w przedszkolu mogą skorzystać rodziny w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy 900,00 zł. (150% kryterium wg ustawy o pomocy społecznej).

czytaj więcej »

Umowa na remont remizy w Góralicach podpisana

dodano: 2022-08-24 08:57:12

 

Remiza OSP w Góralicach zostanie zmodernizowana. Umowę ze strażakami - ochotnikami podpisał marszałek województwa Olgierd Geblewicz. To pierwszy z 32 tegorocznych Grantów Strażackich. Jednostkę OSP w południowej części gminy Trzcińsko-Zdrój we wtorek (23 sierpnia) odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Remiza w Góralicach służy strażakom-ochotnikom i lokalnej społeczności. Także mieszkańcom pobliskich miejscowości - Czyste i Cieplikowo. Remont poprawi warunki użytkowania budynku i wydłuży jego żywotność. Druhowie OSP będą mieli do dyspozycji nowocześniejszą bazę i lepsze warunki przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Inwestycja podniesie poziom gotowości bojowej jednostki, która liczy 25 czynnych strażaków. Każdego roku notuje co najmniej kilkanaście wyjazdów, uczestnicząc w akcjach gaśniczych i ratunkowych, wspomagając inne OSP i Państwową Straż Pożarną. Koszty modernizacji remizy to 22,8 tys. zł. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekaże - w postaci dotacji celowej - 18 tysięcy złotych. Zadanie obejmuje prace budowlane i konserwatorskie. Zostaną one wykonane przez strażaków. Remont ma się zakończyć do 31 października 2022 r. Do tej pory dzięki „Grantom Strażackim” udało się zrealizować wiele pilnych remontów w aż 71 remizach na Pomorzu Zachodnim. Zmodernizowano m.in. sale szkoleniowe i szatnie, odnowiono elewacje. W niektórych obiektach OSP wymieniono bramy wjazdowe.

czytaj więcej »

Teatr dla dzieci - 25.08.2022 r.

dodano: 2022-08-24 00:00:00

 

Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju zaprasza wszystkie dzieci w czwartek 25 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 na przedstawienie teatralne „O rycerzu co księżniczkę ratował”, w wykonaniu aktorów Teatru „Duet” z Krakowa. Spektakl teatralny który odbędzie się w Sali Widowiskowej BiCK będzie opowieścią o tym jak być rycerzem i księżniczką w dzisiejszych czasach. Aktorzy opowiedzą dzieciom o uniwersalnych wartościach, takich jak: pomoc potrzebującym , uczynność, szlachetność, dobroć, miłość. Zapraszamy

czytaj więcej »

Woda z Żywca dla strażaków z OSP

dodano: 2022-08-23 13:42:53

 

Ponad 15 tyś sztuk wody butelkowanej z firmy Żywiec Zdrój trafiło dziś do Trzcińska-Zdrój. Woda jest darowizną fabryki tej spółki w Mirosławcu (Zachodniopomorskie). Została ona przekazana do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Gryfińskiego, biorących bezpośredni udział w akcji „Odra” a także dla wędkarzy z PZW Szczecin. Jej pozyskanie było możliwe dzięki zaangażowaniu posła Dariusza Wieczorka, przy współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem oraz naszych samorządowców. Koordynacją całej akcji zajmuje się Prezes Powiatowego OSP druh Paweł Trzaskoś. Woda bardzo się przyda wszystkim służbom ratowniczym, którzy w niezwykle trudnych warunkach pogodowych przy wysokich temperaturach kolejną już dobę nieustannie wyławiają martwe ryby. Strażacy dziękują także przedstawicielom fabryki w Mirosławcu -dyr. Tomaszowi Popławskiemu oraz Burmistrzowi Mirosławca Piotrowi Pawlikowi którzy pomogli również w transporcie wody oraz Emilowi Iwanów za pomoc w rozładunku.

czytaj więcej »

Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

dodano: 2022-08-22 00:00:00

 

Biblioteka i Centrum Kultury oraz Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłaszają konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy", którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas Gminnych Dożynek w Trzcińsku-Zdroju 10 września 2022 r. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne lub inne organizacje bądź stowarzyszenia działające w naszej gminie. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w Bibliotece i Centrum Kultury osobiście, lub pod numerem telefonu 914148043 i 515 805 958 a także drogą elektroniczną email: tck@interia.eu do dnia 7.09.2022 r. Komisja Konkursowa przyzna 3 główne nagrody pieniężne za najpiękniejsze wieńce: I miejsce – 1500 zł II miejsce – 1300zł III miejsce - 1000 zł oraz 6 wyróżnień w kwocie 500 zł. Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

czytaj więcej »

Piknik profilaktyczny dla dzieci

dodano: 2022-08-19 15:58:50

 

W czwartek 18 sierpnia 2022 r. w trzcińskim Parku Jordanowski w godz. 11.00-13.00 odbył się piknik profilaktyczny przeciwdziałania uzależnieniom: alkoholowi narkotykom i uzależnieniom behawioralnym zorganizowany przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju oraz OPS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Piknik miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów, rozwijanie zainteresowań plastycznych a także ukazanie pożytecznych form spędzania czasu wolnego. Gry i zabawy z dziećmi poprowadziła animator Monika Kołodziejska. Za swoja aktywność i kreatywność dzieci otrzymały nagrody rzeczowe.

czytaj więcej »

Góralice zapraszają na Dożynki Sołeckie -3.09

dodano: 2022-08-19 14:54:16

 

Sołtys Robert Kowalski wraz z Radą Sołecka , KGW i OSP zapraszają na Dożynki Sołeckie w Góralicach, które odbędą się w sobotę 3 września 2022 w świetlicy. W programie:

  • Godz. 15.00 Uroczysta Msza Święta w intencji tegorocznych plonów – Kościół Parafialny
  • Godz. 16.30 Koncert Kapeli „Borowiny”
  • Godz. 17.30 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”
  • Godz. 18.30 Koncert zespołu „Niespodzianka”
  • Godz. 20.00 Zabawa taneczna – Dj.Robert i Dj. Kacper

Atrakcje dodatkowe: Stoisko gastronomiczne KGW Góralice, konkursy dożynkowe . Dożynki odbywają się w ramach projektu Lasów Państwowych „Natura od kuchni – zdrowa żywność z Polskich Lasów. Dobro lasu, dobrem naszym – dożynki Sołeckie w Góralicach”.

czytaj więcej »

Stypendium szkolne - przyjmowanie wniosków

dodano: 2022-08-19 08:48:09

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia z pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w dniach 1 - 15 września 2022r. w biurze kierownika Ośrodka. Druki wniosków dostępne są w urzędzie (OPS) oraz można je pobrać klikając TUTAJ.

czytaj więcej »

Można już składać wnioski o dodatek węglowy

dodano: 2022-08-18 14:42:09

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, Urzędzie Miejskim oraz u sołtysów (od 19.08) lub z pliku poniżej. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 roku:

  • elektronicznie przez ePuap (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany),
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

W przypadku budynku, gdzie ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj więcej »

Zabawa taneczna z okazji zakończenia lata

dodano: 2022-08-18 09:48:40

 

Biblioteka i Centrum Kultury zaprasza na zabawę taneczną pod chmurką , która odbędzie się w Parku Jordanowski w sobotę 27 sierpnia 2022 od godz. 21.00. Z okazji zakończenia lata muzykę do tańca serwować będzie Dj. Tomazee. Zapraszamy

czytaj więcej »

II Runda Pucharu Polski - MKS Orzeł zaprasza

dodano: 2022-08-17 15:21:07

 

W najbliższą niedzielę 21 sierpnia 2022 r., na stadionie Miejskim im. Ryszarda Wierzbińskiego, MKS „Orzeł” Trzcińsko-Zdrój rozegra swój mecz piłki nożnej w II rudzie Pucharu Polski Okręgu Zachodniopomorskiego. Jego przeciwnikiem będzie KS „Wicher” Reptowo. Początek spotkani o godz. 17.00 . Zapraszamy do wspólnego dopingu.

czytaj więcej »

Piknik profilaktyczny dla dzieci

dodano: 2022-08-15 00:00:00

 

Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na piknik profilaktyczny przeciwdziałania uzależnieniom: alkoholowi narkotykom i uzależnieniom behawioralnym, który odbędzie się w czwartek 18 sierpnia 2022 r. Edukacyjne gry i zabawy dla dzieci w Parku Jordanowski w godz. 11.00-13.00 poprowadzi animator Monika Kołodziejska.

czytaj więcej »

MANEWRY ODWOŁANE

dodano: 2022-08-13 17:40:23

 

Uwaga !!! Z powodu katastrofy ekologicznej na Odrze wszystkie łodzie i jednostki pływające OSP które miały wziąć udział w jutrzejszych Manewrach Wodnych Służb Ratowniczych zostały zadysponowane do pomocy przy usuwaniu skutków skażenia wody w Odrze. W związku z tym jutrzejsze zawody na Jeziorze Miejskim zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

dodano: 2022-08-10 15:18:08

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego w Trzcińsku – Zdroju przy ul. Młyńskiej 4. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat. Celem działalności Placówki jest wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych poprzez zapewnienie pomocy uczestnikom w nauce, organizację czasu wolnego, zabaw oraz rozwój zainteresowań. Karty zgłoszeniowe dziecka można pobrać u wychowawcy Placówki lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do w/w instytucji.

czytaj więcej »

Pokaz flybordingu podczas strażackich manewrów

dodano: 2022-08-10 12:13:19

Jedną z wielu atrakcji Manewrów Wodnych Służb Ratowniczych które odbędą się już w niedzielę 14 sierpnia 2022 roku na Jeziorze Miejskim w Trzcińsku-Zdroju,będzie pokaz flybordingu w wykonaniu Przemysława Piotrowiaka z teamu Hydro Sport (fly-board.pl), zwycięzcy zawodów FLYCUP 2022. W godzinach 13.00-18.00 odbędą się 3 takie pokazy. Warto je zobaczyć bo czegoś takiego na naszym jeziorze jeszcze nie było. Organizatorem Manewrów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku-Zdroju.

czytaj więcej »

Pan Samochodzik w Trzcińsku-Zdroju

dodano: 2022-08-09 10:24:21

 

Blisko 200 osobowa grupa rowerzystów zawita do Trzcińska-Zdroju w sobotę 13 sierpnia 2022 r. Będą to uczestnicy 10 jubileuszowego Rajdu Rowerowego "Rowerem na szlaku Pana Samochodzika", którego organizatorem jest Sołectwo Gądno oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno . Trasa przejazdu którego start jest w Gądnie (gmina Moryń) liczy 56 km i swój przystanek w Trzcińsku-Zdroju na polanie koło DPS planowany jest ok godz. 14.00 – 14.30. Gośćmi tego wydarzenia będzie  min. Redaktor Roman Czejarek oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.     

czytaj więcej »

Zapraszamy na kajaki

dodano: 2022-08-09 00:00:00

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej, Urząd Miejski, OSP TZ oraz BiCK zapraszają na piknik rodzinny, na którym będzie można popływać kajakami po trzcińskim Jeziorze Miejskim. Podczas spotkania dostępnych będzie 10 kajaków. Dla wszystkich którzy zdecydują się spędzić z nami ten czas, to oprócz atrakcji na wodzie, po pływaniu przewidziane jest poczęstunek. Już dziś zapraszamy w sobotę 13 sierpnia w godz. 10.00-15.00 na pomost przy DPSie. Będzie okazja spędzić aktywnie czas i zobaczyć nasze Jezioro z zupełnie innej perspektywy. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą pływać wyłącznie z osobą pełnoletnią. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie ratownik WOPR oraz OSP Trzcińsko-Zdrój. Wydarzenie dofinansowane przez Urząd Miejski.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00